Kontakt

Svi zainteresovani dečaci mogu dobiti više informacija o radu kluba putem maila kontakt@despotclub.com, zatim na facebook stranici KK Despot, ili na broj telefona 063/118-99-98 (Dušan).


Osnovni podaci o klubu

Naziv: Košarkaški klub Despot
Skraćeni naziv: KK „Despot“
Sedište:
Zastupnik:

Organi

Predsednik kluba:

Upravni odbor:

Skupština:

Nadzorni odbor:

Tekst statuta i opštih akata:

Podaci o izdatim dozvolama za rad sportskim strucnjacima:

  • Igor Držajić, plava licenca 2079
  • Darko Stojanović, plava licenca 5247
  • Savić Dušan, plava licenca 5171